Събиране на вземания

В Инвиктус Консулт работим в сферата на корпоратината и фирмена задлъжнялост, като смеем да твърдим, че методите ни са ефикасни и постигаме желаните от нас цели.  Прилагаме съвременни методи за проверка и оценка на длъжника. Най-важният критерий дали един длъжник осъществява дейност е броя на заетите лица. Ако може да отделя ежемесечно средства за заплати и осигуровки, то има към какво да се насочим. Цялото това проучване е безплатно и ние го правим изцяло във Ваша полза и удовлетвореност, като по този начин спестявате пари. Освен това помем ли случай имаме над 90% успеваемост. Моля да имате предвид, че не поемаме всяко парично вземане. Съществуват вземания, които по своето свойство, качество и статут на задлъжнялото лице не могат да бъдат събрани. Нашата цел е да бъдем честни и откровени с нашите клиенти, независимо дали действително положение на вземането е в тяхна полза или не. По този начин Вашата разходна линия се подобрява е процентът на събираемостта се увеличава. Заради нашите съвременни и актуални методи за проверка на длъжника и оценка на състоянието му можем да изготвим обективен доклад в писмена форма или просто да Ви информираме чрез телефонен разговор. Преговорите от наше име придават една сериозност на въпроса. Много често длъжниците Ви възприемат като приятели или добри познати, от които няма от какво да се опасяват, но не осъзнават, че така Ви вредят не само в професионален, но и чисто личен план. Чрез нашите способи за събиране на вземания длъжниците ще бъдат атакувани целево и по този начин ще извлечем максимален резултат за Вас.

Следва да се има предвид, че моментът за действие при несъбраните вземания е точно сега. ГУБИТЕ ПАРИ, най-малкото от интензитета на инфлационните процеси. С дължащите Ви се парични единици бихте могли да закупите или инвестирате определен ресурс на една стойност, а при забавено плащане дори и от няколко месеца Вие със сигурност бихте извлекли значително по-малко печалба или облага.

 Още утре можем да започнем работа по случая, без да ангажираме Вашето внимание или персонал. Нужно ни е едно лице за контакт, с което да обменим информация. Посредством индивидуална концепция ще стартираме процедурата по събиране на вземането, като практиката показва, че в 70 % от случаите спорът се урежда с бързина и икономия. Чрез това Вие ще получите ресурс, който Ви е задържан неправомерно и ще можете да възвърнете обратно в бизнеса, погасите задължения или инвестирате в други Ваши начинания, което със сигурност би подобрило функционалността на Вашите процеси.