Развитие на бизнес в България от чуждестранни инвеститори

Да си представим следната хипотеза. Вие сте чужденец и сте чули за България и по-точно за атрактините условия за правене на бизнес. Ниските данъчни ставки, изключително изгодното от гледна точка на работодателите трудово възнаграждение и неимоверно добре подготвения човешки ресурс. Тук отбелязваме, че данъчната ставка в България е твърда, основана на пропорционална данъчна система изразяваща се в 10% данък печалба.  Развитите икономики, каквито са Франция, Великобритания и САЩ залагат на прогресивна данъчна система, което означава, че колкото повече изкарваш, толкова повече плащаш.

За всеки чуждестранен предприемач можем да предложим инвидуални концепции и стратегичекси решения за всяка една идея. Бихме могли да дадем предложение за избор на форма на неговото търговско дружество, както и диференцирана листа от решения. С този сектор предлагаме:

 

 • Предложения за избор на правноорганизационна форма;
 • Създаване на търговско дружество;
 • Комуникация с държавни и общински органи при наличие на небходимост;
 • Лицензионни режими;
 • Данъчни консулатции;
 • Трудовоправни съвети;
 • Предложения за избор на счетоводна къща;
 • Съдействие при нужда от Пиар и маркетинг стратегии;
 • Интернет и онлайн регулации;
 • Изработване на индивидуални бизнес стратегии;
 • Разработване на концепции за разрастване на бизнеса;