Процесуално представителство

С оглед нуждата от пълна и всеобхватна правна подкрепа „Инвиктус Консулт” си партнира с Адвокатска кантора относно процесуалноправния аспект. Доста често нашите клиенти имат необходимост от представителство пред съдилища, държавни и общиснки органи.  Ние разбираме, че клиентите ни се нуждаят от бързо, ефективно и отзивчиво правно консултиране. Нашият екип от специалисти са добре запознати с търговския и гражданския съдебен процес, както и с юридическото посредничество, което е от първа необходимост при възникването на съдебни спорове.

В областта на процесуалното представителство предлагаме:

  • Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж; Консултации относно признаването и изпълнението на чуждестранни решения и присъди в България и обратното;
  • Правно представителство на клиенти пред вътрешни и международни арбитражни съдилища. Изработване на арбитражно споразумение, избор на арбитражни правила, изпълнение на арбитражно решение;
  • Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор;
  • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове; алтернативно разрешаване на спорове – съдействаме на клиентите за извънсъдебно уреждане на спорове в случаи, в които съдебен процес може да бъде избегнат, което води до бързо и ефективно уреждане на спора без прибягване до съдебните институции;
  • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.