Дистанционен правен съветник

В днешно време не е необходимо да се съобразявате с работното време на Вашия адвокат и с местоположението на неговата кантора. С оглед удобството на клиента, предлагането на правни услуги онлайн от „Инвиктус Консулт” е вече факт. Това не означава обаче, че абсолютно всички правни ситуации могат да бъдат решавани онлайн. Предимствата при въпросите, които могат да се решават онлайн, са значителни. Едно от тях са размера на таксите за някой видове услуги. От времева гледна точка онлайн обслужването е много по-удобно за клиента, защото той може да си спести часове благодарение на съвременните технологии. Това е и най-добрият начин на обслужване на клиенти с местоживеене в чужбина или в по-малките населени места на България. По този начин клиентите на „Инвиктус Консулт” могат да получат качествени правни услуги без да се налага да пътуват.

Принцип на онлайн обслужването

Клиентът изпраща своето запитване в удобно за него време. Това може да се отнася до необходимите му документи или правна услуга.  Разговорът може да стане по телефон или някоя от социалните мрежи – Skype, Viber, Telegram, Signal или друга, предпочитана от клиента. По време на този разговор клиентът получава детайлна информация относно предлаганите правни услуги, хонорара и времето, необходимо за изготвянето на исканите документи, както и държавните такси.

„Инвиктус Консулт” предлага възможност за изготвяне на конкретни документи като пълномощни, различни видове договори, регистрация на фирми, споразумения и др. Изготвените документи се изпращат директно на клиента. При правните услуги клиентите на „Инвиктус Консулт” получават електронни съобщения за всяко извършено процесуално действие (процесуално представителство в съдебни производство напр.) Клиентите получават своевременна и обстойна информация по отношение на всички въпроси, които ги интересуват и с които са се обърнали към нас.

Заплащането на хонорарите при извършени онлайн правни услуги се извършва по банков път при сключване на договор за правна помощ, с оглед удобството на клиента.