Корпоративно консултиране

Бизнес климата, в който нашите клиенти работят, е подложен на динамични промени, а заедно с него се променят и търговските им цели. Непрекъснатите промени в законодателството, постоянно менящите се изисквания към търговците и въвеждането на различни режими на регистрация, дерегистрация, пререгистрация са допълнително предизвикателство и усложнение за тях.

За да окаже адекватна помощ на  своите клиенти и да бъде в състояние да им предложи комплексно правно обслужване, „Инвиктус Консулт” си сътрудничи с адвокатски дружества. Особено успешно, активно и тясно е партньорството ни с Адвокатско дружество „Иванчов и партньори”. Натрупаният опит в работата по съвместни проекти и тясното сътрудничество на екипа на Адвокатско дружество „Иванчов и партньори” с юридическите и данъчните специалисти на „Инвиктус Консулт” му позволяват да предлага икономически целесъобразни и реално приложими решения, отчитащи не само правните, но и данъчни и други относими ефекти от предлаганото решение.

Благодарение на нашето сътрудничество главно с горепосоченото Адвокатско дружество, можем да Ви осигурим правни консултации и ескпертни съвети в областта на корпоративното право, търговското право, вещното право и строителството, банковото и финансовото право, договорно и дружествено право, преобразувания и придобивания на дружества, ценни книги и публични дружества, защита на конкуренцията, защита на личните данни, обществени поръчки. Правна помощ може да се осигури и в областа на трудовото и осигурителното право.

Партньорството ни с Адвокатско дружество „Иванчов и партньори” Ви осигурява също така консултации и съдействие при стартирането на нов бизнес. Ще Ви разясним всички процедури по регистриране, пререгистрация и др. на Вашето дружество, след като Ви помогнем да изберете най-подходящата организационна форма. Ще ви окажем съдействие при изготвянето на всички необходими договори (търговски договори, трудови договори и договори за управление, договори за услуги, договори за наем, заем и др.)

Благодарение на нашия опит можем да Ви окажем адекватна правна помощ в управлението на персонала, както и консултации относно трудовоправни правоотношения и възникналите въз основа на тях спорове.

Важно е също така, да се отбележи, че в момента в който създадете Вашия бизнес, той започва да си взаимодейства с редица закони. Това означава, че ще възникнат множество правни въпроси, които ще бъдат ключови за неговото настоящо и бъдещо развитие. По всички тези въпроси „Инвиктус Консулт” е насреща за Вашите правни нужди и необходимости. Предлагаме широк набор от правни услуги за бъдещи и настоящи предприемачи, собственици на големи, средни и малки предприятия, както и за чуждестранни инвеститори.

Структуриране на Вашия бизнес и предоставянето на последваща правна помощ по свързани с бизнеса корпоративни въпроси са основополагащи за развитието и успеваемостта във Вашата сфера. Юристите от „Инвиктус Консулт” имат богат опит във всички области, свързани с учредяването на търговски дружества и предоставянето на правно обслужване с цел успешното разгръщане на Вашия бизнес. Пред вече съществуващите предприятия също има доста предизвикателства, особено в динамичния бизнес климат в нашето съвремие и честите промени и изменения в законодателството.

Правни услуги, които предлагаме в сферата на бизнеса и корпоративното право:

 • Избор на правна форма и регистрация на дружества;
 • Документация и вписване на промени в ТР по партидата на дружествата;
 • Лицензиране и регулаторни изисквания;
 • Общи условия, политика за лични данни и правни текстове за уебсайтове;
 • Съставяне, ревизиране и преговори по всички видове договори;
 • Търговски спорове и споразумения;
 • Споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация;
 • Придобивания, сливания и продажба на компании;
 • Покупка, продажба и управление на активи;
 • Интелектуална собственост;
 • Трудовоправни въпроси и трудови спорове;
 • Консултиране на онлайн предприемачи при изграждането на ефективни бизнес модели в интернет, съобразени с последните тенденции в интернет и технологичното право;
 • Събиране на вземания;
 • Процесуално представителство пред  държавни и общински органи;
 • Цялостно правно обслужване на бизнеси и корпоративни структури;