Онлайн и интернет право

Светът е инетернет, светът е комуникационни канали, светът е социални мрежи и всичко това е в ръцете ни посредством устройствата, които използваме в ежедневната си употреба. По този начин даден предприемач би могъл да стигне до някой, който евентуално би могъл да закупи неговия, продукт или услуга. Всеки би могъл да създаде интернет сайт или онлайн платформа, където изложи своята стока, идея или концепция. С ежедневното нарастване на ролята на интернет се увеличават и законовите изисквания, които всеки интернет предпремач следва да съблюдава и привежда в съотвествие според своята дейност. Редица са нормативните актове оказващи въздействие на онлайн бизнеса, а именно: Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни и др. Безспорно минималният брой от вътрешни документи, от които се нуждае всеки интернет сайт или платформа са Общи условия и политики за поверителност.

В сферата на онлайн и интернет правото предлагаме следното:

 • Изготвяне на общи условия и политики за поверителност за уебсайтове и онлайн платформи;
 • Комуникация с комисията за личните данни;
 • Съдействие по въпроси касаещи Закона за защита на потребителите;
  Въпроси касаещи конкуретно право;
 • Правна подкрепа по Закона за електроннта търговия;
 • Политики за използване на бисквитки (Cookies);
 • Имплементиране на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) във вътрешните правила на онлайн платформите;
 • Правни съвети на физически лица притежаващи онлайн платформи обработващи лични данни;
 • Консултации относно търговските съобщения;
 • Партньорство с водеща компания за изработка, подръжка и оптимизация на уебсайтове и онлайн платформи;
 • Обжалване по административен и съдебен ред на наложените глоби и имуществени санкции от различните държавни органи – КЗП, КЗК, КЗЛД и др.