Compliance или така наченото привеждане в съответствие със законовата рамка и превенция.

Практиката показва, че в България сме свикнали да търсим юридически съвети и помощ, само и единствено когато проблемът е налице, което от своя страна е свързано с значителни разходи и разноски по последващи процедури. Съществуват значителни законови механизми и процедури за разрешаване на дадената ситуация, чрез които се стремим да извлечем максимален резултат за нашите клиенти.

 

Как е уреден въпросът в развитите икономики, в държави като Германия, Австрия, , Великобритания, САЩ, Япония и др.

Всеки един бизнес, фирма или корпоратино структура разполага с правен съветник, който бива търсен при всяка идея, възможност или просто информация за дадена правна област. Юрист предоставя данните, въз основа обстоен анализ на нормативната рамка, така че нуждаещият да получи адекватна правна подкрепа в най-висока степен. Налице е и втора хипотеза – юристът следи за изменение на законовата рамка, както на местно, така и на национално ниво и своевременно информира собственикът или лицето, на което е възложено управлението на търговското дружество. След подаването на информацията се задействат механизми по промяна на засегнатият сектор.

Горепосочените методи биха могли да спестяват буквално десетки хиляди левове на всеки един бизнес, които биха могли да бъдат реинвестирани в бизнеса. С оглед на изложеното препоръчваме на предприемчивите да възприемат моделът на съотвествие и превенция, тъй като това е способ, който определно работи.